Piiramatu kirjandus

Kursuse kesksed teemad on lugemine, empaatia ja iroonia, väljenduslik ökonoomsus ning stiili ja sisu seosed. Tundides loetakse ette ja analüüsitakse osalejate kirjutatud konkreetsetest ülesannetest lähtuvaid tekste.