Kaasaegne kunst lähivaates – teosed ja tekstid

Juhendaja: Maarin Ektermann

10 osalejat

20 tundi

Auditoorne

Kaasaegne kunst kipub tekitama mitmesuguseid emotsioone – MÖH? FUI! ÖÄK! OSSA! VAU! nagu sõnastas provokatiivselt ühe kunstifestivali pealkiri*. Kunst, mis sünnib meie kaasajal, mis on dialoogis meid ümbritsevate teemade ja nähtustega, võimaldab oma paljutistes ilmnemisvormides ammutada lugematuid kogemusi, leida hoopis teine vaade tuttavale tundele, käsitleda kriitiliselt ühiskondlike probleeme. Kunst ei anna must-valgeid vastuseid ning seetõttu võib kunsti kaudu mõtlemist vaadata kui väga efektiivset mõtte- ja kujutlusvõimemusklit treenivat harjutust.

Kunstist kirjutamine on omakorda parim viis enda jaoks aru saada, mis minuga kunstiga kohtumise vältel toimus, miks mõni näitus või teos “töötas” ja teine mitte – ning mida siis viimasel juhul ikkagi peale hakata. Kursuse eesmärgiks ongi harjutada pikaldaselt ja nö luubiga vaatama, vaatlustele lisab järgmise kihi taustainfo otsimine, süvitsi minek ning lõpuks päädib see tekstide kirjutamisega. Oluline on nende etappide koos tegemine – arutlemine, analüüsimine, üksteisele tagasiside andmine.

Kursusele on oodatud:

 • kunsti valdkonnas tegutsevad inimesed, kes tahavad arendada oma tekstidega töötamise oskust;
 • kunstihuvilised, kes tahaksid mõtestada teoseid ning katsetada tekstidega;
 • need, kelle peamine huvi on ilukirjanduslike tekstide kirjutamine ja kes tahaksid õppida otsima inspiratsiooni kujutavast kunstist.

 

Kursusel osalemiseks ei ole vajalik eelnev tihe side ei kaasaegse kunsti ega kunstikriitikaga, kuid oluline on siiski huvi selle valdkonna vastu, soov saada paremat kontakti nende viisidega, kuidas kunstnikud meie kaasaega läbi erinevate meediumite nagu installatsioon, foto- ja videokunst, maal, graafika jne mõtestavad.

Kursusel kohtutakse kaasaegse kunstiga, analüüsitakse seda üheskoos ning kirjutatakse erinevat tüüpi tekste, mis peavad silmas mitmeid võimalikke adressaate – nii vabamas vormis “soovitusi sõbrale” laadis tekstid, kunstikriitikat laiemale lugejaskonnale kui ka tekste, mis ilmuvad mõttelises näitusesaalis otse teose kõrval. Lisaks kohtutakse ka kunstist kirjutamise valitud näidetega, nii klassikalisemate näitusearvustuste kui eksperimentaalsemate vormidega, mille analüüsi põhjal saab ülevaate ka kunstist kirjutamise üldisest tervislikust seisundist – millised formaadid domineerivad, kas saab rääkida pööretest kunstikirjutises, mida kunstist kirjutamisel on oluline tähele panna jne.

* Tartu kunstifestival ART IST KUKU NU UT, 2012.

Kursuse teemad

 • Kunstiteose / näituse lähivaatlus;
 • Ülevaade kunstikriitika hetkeseisust ja toimvatest debattidest;
 • Kunstist kirjutamise erinevad tekstitüübid ja parimad praktikad;
 • Nõuanded kunstist kirjutamiseks;
 • Erinevate tekstitüüpide läbiharjutamine.

Mida sa õpid?

 • Edendama oma aruteluoskust kaasaegse kunsti üle selle erinevates avaldumisvormides;
 • Saad ülevaate kunstist kirjutamise peamistest suundadest ning tutvud heade näidetega;
 • Harjutad kätt erinevate tekstiformaatidega, lühemate ja pikematega;
 • Saad tagasisidet oma tekstidele nii grupikaaslastelt kui juhendajalt.

Kursuse graafik

Reedeti 8. oktoobrist 10. detsembrini, 2021
kl 17.30-19.00 Drakadeemias (Vene tn 6, Tallinn).

08.10 – Sissejuhatav loeng kunsti vaatamisest, kunstist kirjutamisest ja kunsti kriitikast

15.10 – Kunstiteoste lähivaatamise harjutused. Analüüsime teoseid kaasaegsest kunstist, erinevad meediumid (mis kohanevad paremini klassiruumiga)

22.10 – Lugemisseminar – kunstist kirjutamise heade näidete arutelu .Erinevad žanrid, stiilid, toonid, tempod

29.10 – Kirjutamise kodutöö analüüs – kodus kirjutatud tekstide analüüs ja tagasiside

04.11 – Näituse ühiskülastus ja arutelu

11.11 – Kirjutamise kodutöö analüüs

18.11 – Lugemisseminar – tekst, mis ilmub teose kõrval. Loeme kahe eri lähenemisega näiteid – asine ja eksperimentaalne

25.11 – Näituse ühiskülastus ja arutelu

03.12 – Valitud ajakirja või online-platvormi tutvustamine. Soovitame üksteisele sisukaid ja põnevaid kanaleid, kus kaasaegsest kunstist räägitakse

10.12 – Kirjutamise kodutöö analüüs

Pärast kursust

“Kui peas valitsevast kartulipudrust on värisevate kätega voolitud esialgne lumememm, tuleb sellest paar sammu eemale astuda ja vaadata, kas ikka seisab püsti. See ei erine ilmselt igasuguse muu kirjutamise protsessist enam kuigivõrd: vaja on maha tõmmata suuremad lollused ning kindlaks teha, kas suur sõnum ka lugeja perspektiivist paista on. Lihtsalt kriitikuna on häbi suurem, kui ehitis kokku vajub: ise oled veel pudrust kujude valmistamise teadlane, tuled teisi õpetama, aga vaata, mis sul endal … Peaks ehitis juba kaugele paistma ohtlikult kipakana, võib seda siit-sealt toestada mõne kargu, näiteks väärika tsitaadiga, või vähemalt tähelepanu kõrvalejuhtimiseks lisada suure punase ninaporgandi: mõne halva nalja.”

Johanna Ross, laureaadi kõnest Ants Orase nimelise kirjanduskriitika auhinna kättesaamisel,
Sirp, 11.12.2015

Kandideerimise tähtaeg

22. september 2021

Täishind

Soodushind*

198 €

27. september 2021

VÕI

2x 113 €

27. september 2021

2. november 2021

168 €

27. september 2021

VÕI

2x 99 €

27. september 2021

2. november 2021

Kursusele registreerimiseks tuleb täita küsimustik. Osalejad võetakse vastu registreerumise järjekorras. Koha kursusel tagab osalustasu õigeaegne tasumine.

Kandideerijad saavad e-posti teel kinnituse ankeedi laekumise kohta koheselt pärast küsimustiku täitmist. Kursuse korraldaja võtab kõigi sooviavaldajatega ühendust hiljemalt 23. septembril ning annab kogu vajaliku korraldusliku info.

*Soodushind kehtib tudengitele, õpilastele ja Eesti Töötukassas registreeritud töötutele.

Õppekavarühm: Kujutav kunst ja kunstiteadus
Sisene eDrakadeemiasse

Kandideerimine kursusele "Kaasaegne kunst lähivaates – teosed ja tekstid"

Vajutades nuppu “SAADA” nõustute Drakadeemia andmete töötlemise põhimõtetega. Tutvu lähemalt Drakadeemia Andmekaitse tingimustega.