Writing a Short Film Script

Writing a Short Film Script

Kursuse eestikeelne pealkiri: Lühifilmi stsenaariumi kirjutamine

Kuna kursuse õppetöö toimub inglise keeles, on põhiosa kursuse kirjeldusest inglise keeles. Eestikeelne kokkuvõte kursusest:

Algtaseme stsenaristikakursus, kus osalejad saavad teadmised lühifilmi stsenaariumi arendamise kohta esmasest ideest kuni stsenaariumi esimese mustandini. Viimasesse tundi tulevad näitlejad lugema katkendeid osalejate valmis stsenaariumitest.

Kohtumised on koosnevad kahes osast. Alguses käsitletakse loengu ja seminari vormis teooriat. juhendaja tutvustab stsenaristika keskseid mõisteid (logline ehk juhtlause, tegelase arendamine, loo struktuur, stsenaariumi vormistamine, dialoog). Tunni teises pooles toimub osalejate ühine arutelu kirjutatavate tekstides osas, arutletakse tekstide arengu teemadel ja osalejad saavad tagasisidet.

Kursust juhendab Lucas Abrahão, kes on hetkel Eestis resideeruv Brasiiliast pärit stsenarist ja stsenaristika õppejõud.

(Foto: kaader filmist “Il Vespista”, režissöör Francesco Crivaro, stsenarist Lucas Abrahão.)

Õppekavarühm:
Sisene eDrakadeemiasse