Õppekorralduse alused

Koolitusele registreerumine ja isikuandmed Koolitusel osalemiseks tuleb end vastava kursuse lehel registreerida. Kursustele võetakse osalejad vastu ka registreerumise järjekorras või kandideerimistööde alusel. Registreerumisel esitatud osaleja isikuandmeid kasutatakse ainult koolituse läbiviimise eesmärgil. Andmeid kasutatakse selleks, et edastada korraldusliku ja õppetööga seotud infot, väljastada õppetasu arve ja koolitusel osalemist või läbimist kinnitavaid dokumente. Koolituse eest tasumine Kursusele vastu võetud osalejatele saadetakse arve, mis tuleb tasuda arvel näidatud tähtajaks pangaülekandega. Koolitusest saavad osa võtta ainult õigeaegselt õppetasu maksnud osalejad. Soodushind kehtib õpilastele, tudengitele ja Eesti Töötukassas registreeritud töötutele. Kursuse eest on võimalik tasuda ühe makse või kahe osamaksega. Mõnede kursuste eest on võimalik tasuda ainult ühes osas. Täpsustus osamaksete kohta on iga kursuse informatsiooni juures. Kui osaleja tasub kursuse osalustasu kahes osas, aga ei tasu õigeaegselt teist makset, on kursuse korraldajal õigus osaleja kursuselt välja arvata. Õppemaks ei kuulu tagastamisele (v.a. juhul, kui koolitus jääb ära korraldajast lähtuvatel põhjustel). Õppemaksule ei lisandu käibemaksu. Muudatused koolituste ajakavas Koolil on õigus teha muudatusi koolituste ajakavas. Koolituse edasilükkumisel või ära jäämisel teavitame registreerunuid sellest esimesel võimalusel. Koolitusest loobumine ja õppetasu tagastamine Kui osalejal ei ole võimalik võtta osa koolitusest, kuhu ta on registreeritud ja mille eest ta on tasunud, palume tal sellest kooli teavitada esimesel võimalusel. Loobumisest mitte teavitamisel või loobumisel vähem kui 5 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata. Õppematerjalid, kursustel kirjutatud tekstid ja tagasiside Õppematerjalid on kasutamiseks ainult kursusel osaleja poolt ja nende levitamine on keelatud. Kursuse raames sündinud tekstid on lugemiseks ja kommenteerimiseks ainult kursuse osalejatele. Ilma autori loata on lubamatu kursuslaste tekste grupiväliselt jagada. Suulise ja kirjaliku tagasiside andmises kaaskursuslastele on osaleja kohustatud olema viisakas ja konstruktiivne. Solvav ja pahatahtlik suhtumine kursusekaaslaste töösse ei ole lubatu. Juhendajal on õigus kursuselt välja arvata osaleja, kes grupis kehtivaid reegleid korduvalt rikub. Kursuslase kursuselt välja arvamisel ei kuulu makstud õppetasu tagastamisele. Kursuse lõpetamine Koolituse läbijale väljastatakse tõend.