Etenduse analüüs

Etenduse analüüs on distsipliin, kus keskendutakse ühe lavastuse võimalikult mitmekülgsele tõlgendamisele. Etenduse analüüs seostub nii teatriajaloo kui ka teatrikriitikaga, nii publiku- kui ka retseptsiooniuuringutega, samuti tekstianalüüsi võimalustega. Etenduse analüüsi kursusel tegeleme ühe aktuaalse teatrilavastuse tervikliku uurimisega. Selleks kasutame mitmeid erinevaid uurimismeetodeid ja lähenemisnurki. Kursus pakub intrigeerivat võimalust kaevuda sügavale ühe lavastuse maailma, kust aga hakkab […]

Fookus: aeg

2020. aasta muutis ajaarvamist ja -taju. Maailm pandi pidevalt pausile ja seetõttu tekkisid inimeste eludesse kummalised lüngad. Lühikesed ajavahemikud mõjusid igavikuliselt pikana. Aeg sai igapäevaselt uue tähenduse. See muidu pigem märkamatu ja praktiline nähtus sattus ühtäkki tähelepanu keskpunkti. Ka näitekirjanduses kiputakse ajast pigem üle vaatama. Aeg ei ole alati näitekirjaniku peamine töövahend ega huviobjekt. Kas […]