10. päeva ülesanne

Ongi käes treeningu viimane päev. Ma loodan, et su tekstiloomemuskel on saanud nõtkemaks ja et sul on eriilmelisi kogemusi nendest kahest nädalast! Tänaseks on sulle kolm ülesannet: 1) Mõtle välja kirjutamisülesanne kursusekaaslastele. 2) Kui sul on aega, kirjuta enda kirjutamisülesandest lähtuvalt tekst. 3) Täida tagasisideküsimustik. Kuna te olete pilootgrupp, siis on teie tagasiside mulle juhendajana […]

9. päeva ülesanne

Vali kaks oma seni kursusel kirjutatud tekstidest ja kirjuta nendest lähtuvalt uus tekst. Võid kasutada olemasolevate tekstide osi või tervikut, võid aga nendest tõukuvalt ka midagi täiesti uut kirjutada.

8. päeva ülesanne

Mõtle välja kaks vastandlikku tegelast. Vasta mõlema kohta küsimustele: – Nimi – Vanus – Amet (kui töötab. Kui veel ei tööta, siis kelleks tahab saada. Kui enam ei tööta, siis mis ametit kunagi pidas) – Viis sõna, mis kirjeldavad tema välimust – Mida talle väga meeldib teha? – Mis talle üldse ei meeldi? Need tegelased […]

7. päeva ülesanne

Arvud: 81/09 1187332 5134662 5 23.09.88.11 Vali üks arv välja. Mida see tähistab? Kirjuta.

Head nädalavahetust!

Armsad kursuslased, olete väga tublid olnud! Pool kursust on läbi ja te olete hästi hakkama saanud. Kindlasti on olnud mõni ülesanne lihtsam, teine kergem, mõni ülesanne on ärritanud, teine kohe kirjutama pannud. Tänan ka neid, kes on saanud mahti tagasisideküsimustikule vastata. Olen üldmulje praeguste vastuste põhjal kätte saanud, nii et need, kes veel täitnud pole, […]

5. päeva ülesanne

Mõtle mõnest enda jaoks ebameeldivast inimesest – keegi, kes on sinu arvates mingil moel kentsakas, tobe, tüütu vmt. Võta mingi element tema käitumisest, mõtte- või käitumisviisist ja kirjelda seda groteskselt. Liialda. Eemaldu sellest päris inimesest. Sul on vaja ainult esialgset impulssi, edasi mine oma fantaasia abil. Kui tekstis tuleb kasutada tegelase nime, siis ära kasuta […]

4. päeva ülesanne

Vali välja üks nendest fotodest ja kirjuta sellest lähtuvalt tekst. Võid kirjutada sellest, mis fotol toimub, mõnest tegelasest fotol, võid valida kirjutamise impulsiks ka mingi detaili fotolt, emotsiooni vmt. Esimene pilt Teine pilt Kolmas pilt Fotode allikad: Esimene pilt Teine pilt Kolmas pilt

3. päeva ülesanne

Vali välja üks kellaaeg tänase päeva jooksul, mil sul on võimalik 15-30 minutit järjest kirjutada. Pane endale meeldetuletus selleks kellaajaks. Hea oleks, kui see hetk ei oleks praegu, vaid millalgi hiljem, kasvõi näiteks poole tunni pärast. Kui sul on täna üsna vaba graafik ja sa ei suuda otsustada, mis kell see hea hetk on, siis […]

2. päeva ülesanne

Kirjuta vabandus. Teema võid valida ise. Kui jääd hätta, vali mõni nendest: puudumine oluliselt suguvõsasündmuselt, teisele inimesele väärtusliku eseme kaotamine, teisele inimesele haiget tegemine. Vabandaja võid olla sina ise, aga võib olla ka keegi teine (väljamõeldud tegelane).